Velkommen til Vapit, Udover vores populærer webshop, som kan besøges via dette Link, søger vi at formidle erfaringer ved brugen af E-Cigaretten.

Vores egen erfaring ved brug af E-Cigaretter er, at det har hjulpet rigtig mange mennesker til en bedre  tilværelse, af åbenlyse fordele kan fremhæves lugtgener, helbred.

E-cigaretter hvor der anvendes nikotinvæske, kan ikke anbefales til ikke rygere, men for rygere begrænser det indtagelsen af de anslået 4000 giftstoffer som findes i almindelige cigaretter.

Kort fortalt består Væsken, som diskusionerne drejer sig om, af 4 dele, hvoraf de 3 dele er godkendt i Danmark, E-422 Glycerol / E-1520  Propylenglycol / Aroma -smagsstoffer,  skal ifølge EU ikke have E-numre.

Den sidste del nemlig nikotinen har myndighederne valgt at kalde et lægemiddel, hvorfor? Det undrer de fleste sig stadig over, da det jo forefindes mange steder eks, i Cigaretter.

Argumenter imod E-Cigaretter kan virke en del konstrueret. nogle af dem kommer her.

1. Dampen ligner røg. Svar: Ja det er da korrekt, men hvad så med ånde om vinteren – Bilenes udstødning – Skorstene – Saunaer o.s.v skal alt det så også forbydes? eller skal vi forbydes at kigge op, af frygt for at få øje på en skorsten og samtidig gå med materet briller for at begrænse synet, da vi i horisonten også kan se røg. – jeg forestiller mig et samfund bestående af svagseende mennesker, med stok, det vil nok svække virksomhedernes konkurrenceevne en del.

2. Langtidvirkningerne er ikke undersøgt.  Svar: Er det ikke? mig bekendt er virkningen af nikotin veldokumenteret, og muligvis er kombination allerede godkendt i andre produkter.

Det er da en spændende præcedens, der er ved at blive indført her, eks. Nikotintyggegummi er godkendt, – forligger der en undersøgelse? her et par link. Dansk rygelov skabt af Nicorette-producenter i medicinalindustrien – Mia-bøde til Nicorette-producent: Løj systematisk om skadelig medicin  –  Lægemiddelstyrelsen – Produktresume Nicorette tyggegummi især spændende er det, at nicorette tyggegummi også indeholder E422 Glycerol og Aromastoffer, den kombination må således være godkendt. tilbage er så det sidste stof E1520 Propylenglycol .

Jeg vil ikke blive forbavset, hvis det viser sig, at det rent faktisk allerede indgår i godkendte produkter,

En søgning på lægemiddelstyrelsen hjemmeside efter “Nicorette” gav svaret. under Nicorette
QuickMist, mundhulespray, opløsning 1mg-dosis.doc 
 som er et godkendt produkt, er noteret følgende.

6.                       FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1                   Hjælpestoffer
Propylenglycol   ( E-1520 )
Ethanol, vandfri
Trometamol
Poloxamer 407
Glycerol ( E-422 )
Natriumhydrogencarbonat
Levomenthol
Mint aroma
Kølende aroma
Sucralose
Acesulfamkalium
Saltsyre
Vand, renset

Da alle stoffer er godkendt samlet, hvad er så problemet i at godkende at kun 4 ud af de 13
stoffer blandes sammen,  det bliver det ikke farligere af, tværtimod. ( der er i ovenstående kun nævnt 12 stoffer det 13`ende stof er nikotin. E-numre er tilføjet af redaktion )